कारखाना भ्रमण

MAIN-WORKSHOP-1

मुख्य कार्यशाला

5m-x-150m-PU-COATING-MACHINES-2

M मिटर १ 150० मीटर पु कोटिंग मशीनहरू

RAW-MATERIAL-STORAGE-3

कच्चा माल भण्डारण

EXTRUSION-MACHINES-4

एक्स्ट्रुसन मेशिनहरू

IMPORTED-TUFTING-MACHINES-5

आयातित टफटिंग मेशिनहरू

TWISTING-MACHINES-6

घुमाउने मेशिनहरू

BULK-STORAGE-7

थोक भण्डारण

DIY-WORKSHOP-8

डि कार्यशाला

PROFESSIONAL-LOAD-&-DELIVERY-9

व्यावसायिक लोड र डेलिभरी